Squamous papilloma contagious, Mult mai mult decât documente.

-Soft pink nodules: Genital warts

Testemiţanu, 30 Institutul Oncologic din Moldova, Clinica oncologie, et. Ion Mereuţă, tel V.

Комната была пуста, если не считать старой изможденной женщины на койке, пытавшейся подсунуть под себя судно.

«Хорошенькое зрелище, - подумал Беккер.  - Где, черт возьми, регистратура?» За едва заметным изгибом коридора Беккер услышал голоса.

Squamous papilloma contagious Rusia V. Testemiţanu, Ion Mereuţă, doc.

«Я очень хочу домой». Росио покачала головой: - Не могу. - Почему? - рассердился Беккер.

The scientific creation, the works, the innovations, the patents, the squamous papilloma contagious and other intellectual property have juridical relations and in the case and economic ones established by the Moldovan legislation in force. Relations between law authors are also established through contractual relations, agreements, notified statements. And common works are used as common and selective property for each author. In the case of problems with scientific, electronic, selling-buying works, innovations, plagiarism, intellectual theft, they can be settled in court.

Traducerea «verruca» în 25 de limbi

squamous papilloma contagious Key words: justice, protection, the author, the doctor. Atît colaboratorii universitari, profesori, conferenţiari, asistenţi, cît şi medicii practicieni paralel cu activitatea medicală exercită şi o activitate ştiinţifică valoroasă. Unii ca competitori, alţii ca cercetători ştiinţifici în centrele ştiinţifice medicale de nivel republican.

Cercetarea ştiinţifică se foloseşte deseori în elaborarea noilor metode de tratament în altele cu elaborarea noilor tehnologii şi invenţii. Ca şi în alte direcţii ale dezvoltării ştiinţei omeneşti sau conturat 2 ramuri ale dreptului şi în medicină dreptul de autor şi dreptul de proprietate industrială.

-Soft pink nodules: Genital warts

Anume aceste drepturi şi fortifică elaborările ştiinţifice, intelectuale, de creaţie mai ales cele private. Ulterior în 23 noiembrie Parlamentul RM a adoptat Legea nr.

  • VERRUCA - Definiția și sinonimele verruca în dicționarul Engleză
  • - Free Documents
  • Is schistosomiasis a virus or bacteria

Dreptul de autor în RM este reglementat de: Legea nr. Legislaţia în vigoare stipulează că autorul este persoana fizică prin a cărei muncă a fost creată opera. Opera este audiovizuală, colectivă, derivată, etc.

  • Чатрукьян мертв.

  • Oxiuros tratamento natural
  • Hpv necessary cause of cervical cancer
  • CENTRUL MEDICAL DR. POPA | Dermatology
  • Cancer colon prevention
  • -Soft pink nodules: Genital warts

De asemenea se stipulează metodele de comunicare, computer, demontare publică, etc. Opera colectivă operă creată de două sau mai multe persoane fizice din iniţiativa şi sub conducerea unei persoane fizice sau juridice, cu condiţia ca această operă să fie publicată de ultima sub numele său.

squamous papilloma contagious hpv-associated lung cancers an international pooled analysis

Sunt opere comune de colaborare sau copartinitale şi opere colective. Operă derivată produs al bazat pe altă operă traducere, adaptare, înscenare, prelucrare, etc. Opera derivată porneşte de la una sau mai multe opere. Opera poate fi comunicată prin comunicare publică informare generală pe cale radioelectronică, satelit, prin cablu, etc. Poate fi şi prin demontare publică demontare a originalului sau a unui exemplar al operei.

Înțelesul "verruca" în dicționarul Engleză

De asemenea poate fi mediatizată şi prin publicare apariţie editarea sau punerea în circulaţie a operelor cu consimţămîntul autorului într-un număr suficient. Legislaţie permite şi alte metode de informare, în dependenţă de caracterul operei 3 5 Şveţ Veronica, Mereuţă Ion Revistă ştiinţifico-practică carte, film, audio, video, etc.

Trebuie menţionat că dreptul de autor se constituie din drepturi cu caracter patrimonial economic şi nepatrimonial squamous papilloma contagious, moral. Dreptul de autor este o îmbinare de atribuţii personale şi economice ale creatorilor şi o totalitate de legi şi dispoziţii care reglementează relaţiile dintre autor şi societate în legătură cu crearea şi folosirea virus del papiloma uretra literare, ştiinţifice şi artistice.

Dreptul de autor este un drept de proprietate, drept moral dar şi cu efecte patrimoniale, este un drept subiectiv complex, este drept intelectual, drept de clientelă, drept al personalităţii.

Bioclinica Tests

Opera la rîndul său trebuie să fie rezultatul unei activităţi creatoare a autorului, să aibă o formă concretă de exprimare, să fie adusă la cunoştinţa publicului.

Opera poate fi exprimată prin diferite forme manuscris, oral rostire publică, etcaudio sau video, de imagine desen, schemă, foto, etc. Fiecare operă trebuie înregistrată, adică recunoscută paternitatea.

squamous papilloma contagious infeccion por virus del papiloma humano en hombres

Paternitatea aparţine persoanei persoanelor sub a cărui nume a fost publicată opera, dacă nu există alte dovezi. Titularul are dreptul să folosească simbolul ocrotirii dreptului de autor, care se imprimă pe fiecare exemplar al operei şi constă din trei elemente: a litera latină C inclusă într-un cerc ; b numele denumirea titularului drepturilor exclusive de autor; c anul primei publicări a operei.

Apasă pentru a vedea definiția originală «verruca» în dicționarul Engleză dictionary. Apasă pentru a vedea traducerea automată a definiției în Română. Wartar plantar Plantar wart Un negru plantar, verruca sau myrmecia este un negat cauzat de papilomavirusul uman care are loc pe talpa sau picioarele piciorului. Negiile plantare sunt, de obicei, auto-limitative, dar tratamentul este, în general, recomandat pentru diminuarea simptomelor, reducerea duratei și reducerea transmiterii.

Înregistrarea de stat a operelor literare, de artă şi ştiinţifice o efectuează Agenţia de Stat pentru drepturile de autor. Autorul beneficiază de drepturi personale morale : a la paternitate de a se considera autorb la nume dreptul autorului de a decide sub ce nume se va valorifica opera, c la integritatea operei, d la stima reputaţiei, e de a publica opera.

Autorul beneficiază şi de alte drepturi patrimoniale economice. Autorului îi aparţin dreptul de a valorifica opera.

Aceasta înseamnă: a reproducerea operei; b comercializarea squamous squamous papilloma contagious contagious c importarea operei; d demonstrarea publică a operei; e interpretarea publică a operei; f traducerea operei; g prelucrarea, adaptarea, aranjamentul şi alte modificări, de asemenea drepturile de remunerare, contactare cu beneficiarii, etc.

Fiecare medic, cercetător ştiinţific trebuie să cunoască drepturile de autor în cazul operelor comune. Se consideră squamous papilloma contagious o parte componentă a operei este de sine stătătoare, dacă ea poate fi folosită în mod independent de alte părţi a operei. În acest caz, fiecare dintre coautori îşi menţine dreptul de autor asupra părţii elaborate de el, care are caracter de sine stătător, şi are dreptul să dispună de ea cum crede de cuviinţă.

digitaţie epitelia-lă, epiteliul epithelial peg - PDF Free Download

Relaţiile dintre autori se stabilesc, de regulă, prin înţelegere între ei. În caz că nu s-a procedat la înţelegere, dreptul de autor asupra operei îl exercită în comun toţi autorii, iar remunerarea se împarte între ei în părţi egale.

human papillomavirus and neoplasia

Specific este dreptul de autor în cazul operelor integrante, derivate şi colective. Autorul unei culegeri şi squamous papilloma contagious altor opere integrante beneficiază de dreptul de que es oxiuros sintomas asupra selecţiei şi sistematizării materialelor care constituie produs qual a relacao entre hpv e cancer de colo de utero activităţii lui creatoare.

Dreptul de autor al autorului nu poate prejudicia drepturile autorilor operelor care au fost incluse în opera integrată. Autorii operelor incluse în opera integrată sunt în drept să-şi folosească operele lor independent de opera integrată, dacă contractul de autor nu stipulează altfel.

Dreptul de autor al alcătuitorului nu constituie pentru alte persoane un impediment de a selecta şi sistematiza aceleaşi materiale pentru a crea alte opere integrante.

virus papiloma humano sintomas

Culegerile care conţin diverse materiale informative articole şi informaţii, alocuţiuni şi referate, diagrame, tabele, etc. Protecţia nu se extinde asupra operelor datelor cifrice şi conţinutului materialelor informative incluse în culegere.

helminth treatment summary cancer de pancreas y higado

În ce priveşte operele derivate, traducătorilor şi altor autori ai operelor derivate le aparţine dreptul de autor asupra traducerii, prelucrării, aranjamentului sau altei prelucrări realizate de ei. Dreptul de autor al traducătorilor şi autorului operei derivate nu trebuie să prejudicieze drepturile autorilor ale căror opere au fost traduse, preluate, aranjate sau expuse altor prelucrări.

Opera unui autor poate fi tradusă şi de alţi traducători sau autori de opere derivate.

squamous papilloma contagious condyloma acuminata pathology outlines

Specific este şi dreptul de autor asupra operei colective. Persoanele fizice şi juridice care editează enciclopedii, dicţionare, culegeri de lucrări ştiinţifice periodice şi continue, ziare, reviste şi reviste periodice dispun de dreptul exclusiv de valorificare a acestor opere colective în întregime. Aceste persoane sunt în drept să-şi 4 6 Şveţ Veronica, Mereuţă Ion Revistă ştiinţifico-practică indice numele denumirea sau să ceară o atare indicare în cazul oricărei valorificări a acestor opere colective.

Autorii operelor incluse în publicaţii colective îşi menţin fiecare drepturile exclusive de valorificare a operelor lor şi pot dispune de ele independent de opera colectivă în întregime, dacă contractul de autor nu stipulează altfel.

Dreptul squamous papilloma contagious autor asupra operei colective aparţine alcătuitorului persoane fizice sau juridiceautorii operelor incluse în opere colective colaboratori îşi menţin fiecare drepturile exclusive de valorificare squamous papilloma contagious operelor şi pot dispune de lele independent de opera colectivă în întregime, dacă squamous papilloma contagious nu prevede altfel.

Dreptul de autor poate fi moştenit. Autorul poate indica succesorul drepturilor de autor asupra operelor sale după deces.

Încărcat de

Dreptul de autor e valabil pe tot timpul vieţii autorului plus 50 de ani după deces, termenul începînd să curgă de la 1 ianuarie anul următor decesului autorului şi a coautorilor operei create în copaternitate. Drepturile personale morale ale autorului sunt protejate pe termen nelimitat. La expirarea termenelor de ocrotire a dreptului de autor, opera devine un bun public. Operele care au devenit bunuri squamous papilloma contagious pot fi valorificate la decizia Guvernului.

Ațiputeafiinteresat