Hpv and cofactors for invasive cervical cancer in morocco a multicentre case-control study

hpv and cofactors for invasive cervical cancer in morocco a multicentre case-control study
  • Hpv virus is it an std
  • В вашем номере проститутка.

  • Human papillomavirus signs and symptoms

Dimitriu, Maria Stamatin, N. Nistor, Fl. Cristogel, C. Iordache, Magdalena Cristian, A. Caraman, A. Maidannic, N. Haitovitz, V. Dosenko, R.

Dimitriu, N. Stratulat, V. Foca, A. Caraman, P. Stratulat, Olga Berbeca, V.

tratament pentru scabie sintomi papilloma alla gola

Duca, N. Uşurelu, V. Usurelu, V. Garaeva, L. Vicol, N. Barbacaru, V. Bejenaru, A. Burebista, 93, bir. UXA ItaliaM. Certificat de înregistrare Nr. Marius Tiparul a fost executat la Tipografia Reclama sub Comanda nr. Chişinău, str. Alexandru cel Bun Nivelul acestor indicatori este în corelaţie nu numai cu factorii socio-economici, dar şi cu cei medico-biologici şi hpv and cofactors for invasive cervical cancer in morocco a multicentre case-control study, care determină calitatea serviciului perinatologic şi oxiuri pe ficat din republică.

Sănătatea copiilor de asemenea este în corelaţie directă cu nivelul sănătăţii reproductive de care depind pierderile reproductive care, la rândul lor, determină situaţia demografică din ţară. Rămân nesoluţionate un şir de probleme care determină decesele neonatale şi infantile, aşa ca sănătatea reproductivă a femeilor, nivelul înalt al malformaţiilor congenitale şi al deceselor infantile la domiciliu cauzate de traume şi otrăviri, nivelul jos de cunoştinţe al părinţilor despre problemele sănătăţii copilului şi, ca urmare, implicarea joasă a societăţii în soluţionarea problemelor sănătăţii copilului.

Ele au permis nu numai de a stabiliza, dar şi de a micşora indicatorii morbidităţii şi mortalităţii perinatale, neonatale şi infantile datorită îmbunătăţirii calităţii serviciilor perinatale şi pediatrice prin introducerea multor tehnologii moderne bazate pe dovezi ştiinţifice şi demedicalizarea tratamentului şi procesului de îngrijire a copilului. O dată la cinci ani Societăţile profesioniste ale medicilor pediatri şi neonatologi în colaborare cu Ministerul Sănătăţii din Republica Moldova organizează congrese în domeniu.

Actualul congres, al V-lea Congres al medicilor pediatri şi neonatologi, este dedicat unor asemenea subiecte importante cum sunt urgenţele în pediatrie şi neonatologie şi actualităţile în managementul patologiilor neonatale şi pediatrice. Congresul va reuni savanţi şi medici practicieni din republică, precum şi din România, Franţa, Rusia şi Ucraina, care îşi vor împărtăşi succesele şi se vor referi la problemele din ţările lor în domeniul neonatologiei şi pediatriei.

În numele Ministrului Sănătăţii, comunităţii medicale din ţară, adresez cordiale felicitări participanţilor la Congres, urându-le o desfăşurare cât mai creativă a acestui for ştiinţifico-practic. Stratulat P. Criza demografică se caracterizează prin procesul depopulării pe seama micşorării dramatice a natalităţii şi creşterii mortalităţii populaţiei.

În aceste condiţii reducerea mortalităţii infantile şi protejarea vieţii şi sănătăţii copiilor este o condiţie necesară a dezvoltării demografice în ţară şi factor al securităţii naţionale. Caracteristicile principale ale mortalităţii infantile sunt următoarele: hpv and cofactors for invasive cervical cancer in morocco a multicentre case-control study este în primul rând o noţiune demografică importantă, în rândul doi este determinată de nivelul de trai al populaţiei, anume din această cauză sănătatea copiilor este o categorie socială, nivelul şi structura mortalităţii infantile este un criteriu integral al aprecierii calităţii vieţii populaţiei şi calităţii serviciului medical.

În al treilea rând dar după importanţă prioritar mortalitatea infantilă şi, îndeosebi, cea perinatală se află într-o dependenţă majoră de nivelul medico-organizaţional. Importanţa studierii problemei deceselor infantile se mai determină şi prin faptul că analiza cauzelor şi evoluţiei acestui indicator, permite de a estima factorii atât predispozanţi; cât şi cei care în mod nemijlocit au dus la decesul copilului pentru a preveni aceste decese, a micşora invaliditatea, morbiditatea copiilor în general şi a celor care se nasc astăzi, precum şi pentru a îmbunătăţi sănătatea naţiunii.

Dinamica natalităţii, sporului natural, mortalităţii generale şi mortalităţii infantile, aa.

hpv and cofactors for invasive cervical cancer in morocco a multicentre case-control study do warts on tongue hurt

Indicatorul natalităţii s-a micşorat de la 17,7 până la 10,9, sau cu 6,8. Analiza natalităţii relevă că începând cu perioada postbelicăau existat două la nou-născuţi peak-uri de creştere a natalităţii: în anul naşteri şi în anul naşteri.

Un alt indicator care determină gravitatea stării demografice este sporul natural al populaţiei, care determină coraportul dintre numărul de copii născuţi şi rata deceselor generale ale populaţiei. Dinamica coefi cientului de natalitate în ţările CSI fiind negativ începând cu anul În ceea ce priveşte mortalitatea generală înregistrată în a. Pe fig. Acest indice arată căţi copii în medie ar naşte o femeie pe parcursul vieţii, păstrându-se pentru fiecare vârstă nivelul existent de natalitate.

În Moldova acest coeficient este în creştere, constituind 1,68, totuşi pentru reproducere el trebuie să fie 2,1. Factorii principali care au un impact major asupra situaţiei demografice sunt: micşorarea natalităţii; sporul natural negativ; indicele mare al deceselor în populaţia generală şi infantilă; precum şi nivelul ridicat al migraţiei populaţiei în ţară.

Dinamica indicatorului speranta de viată în ţările CSI 9 Longevitatea fig. Analiza acestui indicator în ţările CSI denotă că RM ocupă locul trei după durata vieţii populaţiei, acest indicator a fost similar cu cel din Belarusi şi a alcătuit 69 ani în datele ONU. Trebuie menţionat că un impact pozitiv asupra longevităţii vieţii o au mortalitatea infantilă şi supravieţuirea copiilor prematuri. Pierderile feto-infantile ca problemă medico-socială Conform datelor OMS, pierderile perinatale determină criteriile sănătăţii populaţiei, bunăstării sociale şi calităţii servciilor medicale.

Nivelul pierderilor perinatale şi infantile sunt determinate de mai mulţi factori: medico-biologici, socio-igienici şi medico-organizatorici manageriali. Din factorii medico-biologici trebuie menţionaţi, hpv and cofactors for invasive cervical cancer in morocco a multicentre case-control study factori ca: vârsta mamei, numărul de naşteri, intervalul dintre naşteri, starea sănătăţii mamei, greutatea copilului la naştere, caracterul alimentaţiei, existenţa fondului premorbid şi altele.

Dintre factorii socio-igienici cel mai mare impact au: nivelul de educaţie al mamei, calitatea îngrijirii copilului, numărul de copii în familie, climatul psihologic, condiţiile de trai, nivelul venitului lunar pe persoană. Factorii de risc medico-organizatorici ai deceselor perinatale şi infantile sunt determinaţ de defectele serviciului medical aşa ca: luarea tardivă în evidenţă a femeii gravide, numărul de vizite la medic efectuat de gravidă, supravegherea necalitativă postnatală a lăuzei şi nou-născuţior, în special, în prima lună de viaţă, adresarea tardivă după asistenţă medicală în caz de îmbolnăvire.

Analiza deceselor perinatale şi neonatale fig.

BULETIN DE PERINATOLOGIE

Datele dinamicii deceselor perinatale şi neonatale denotă că odată cu începutul micşorării acestor indicatori, discrepanţa ratelor de la g şi g este tot mai mică, datorită unei înregistrări mai complete. Dinamica mortalităţii perinatale şi neonatale de la g şi g usturoiul contra parazitilor intestinali Factorii care au determinat schimbările în pierderile perinatale şi neonatale Printre aceştia se numără în primul rând implementarea Programului Naţional de Perinatologie Fortificarea asistenţei medicale perinatale în RM, care a avut următoarele strategii determinante: regionalizarea sistemului perinatal; pregătirea cadrelor medicale din asistenţa primară şi maternităţi şi implementarea tehnologiilor oportune recomandate de OMS şi susţinute de UNICEF; elaborarea politicii naţionale în domeniul perinatologiei.

Regionalizarea sistemului şi implementarea tehnologiilor s-a realizat prin implicarea anuală a câte 2 Centre perinatale şi s-a finalizat în anul Pe parcursul anilor şi Centrele perinatale de nivelele II şi III au fost înzestrate cu aparataj medical, modern.

După cum se vede din figura 4, anume începând cu anul se produce micşorarea deceselor perinatale şi neonatale care sunt o parte componentă a deceselor perinatale. Din anul a început a doua etapă de dezvoltare a serviciului perinatal prin proiectul Promovarea serviciilor perinatale de calitate în RM, care a inclus următoarele activităţi prioritare: continuarea instruirii medicilor de familie în tehnologiile oportune din asistenţa antenatală; fortificarea sistemului de monitorizare şi evaluare; fortificarea sistemului informaţional de educaţie familială şi mobilizare comunitară şi dezvoltarea protocoalelor bazate pe dovezi în anul a fost publicat primul ghid de protocoale în obstetrică şi neonatologie.

Analiza evoluţiei deceselor perinatale a evidenţiat că micşorarea lor s-a datorat reducerii deceselor nou-născuţilor prematuri de la 15,4 în la 8,5 îno micşorare de 1,8 ori fig.

Această perioadă de timp coincide cu implementarea primei etape a Programului de Perinatologie care a constat din regionalizarea şi implementarea tehnologiilor simple şi cost-efective roomingul, alăptarea precoce, contactul piele la piele, lanţul curat, lanţul cald, partograma etc.

Raportul dintre copiii născuţi la termen şi cei prematuri în structura deceselor perinatale reflectă acel fapt în ce măsură se înregistrează copiii cu greutate mică. Aceasta se poate deduce hpv and cofactors for invasive cervical cancer in morocco a multicentre case-control study schimbarea structurii copiilor decedaţi după vârsta de gestaţie şi greutatea la naştere, precum şi a structurii de vârstă a mortalităţii infantile.

Dacă pentru micşorarea deceselor nou-născuţilor prematuri şi, îndeosebi, cu greutate mică şi foarte mică la naştere sunt necesare tehnologii avansate costisitoare, ele depinzînd de mai mulţi factori legaţi de starea material-tehnică, finanţare, pregătirea profesională precum şi de managementul la nivel instituţional şi naţional, atunci pentru supravieţuirea copiilor născuţi la termen sunt necesare intervenţii simple: primirea naşterilor de către un specialist calificat şi monitorizarea naşterii prin partogramă.

Inceputul auditului Fig. Dinamica cauzelor decesului perinatal conform datelor auditului perinatal Analiza cauzelor obstetricale ale deceselor perinatale şi neonatale precoce fig.

Aceste date ne dau posibilitate să modificăm conduita naşterii, care poate preîntâmpina decesul fătului antenatal sau neonatal. Pe durata a 18 ani decesele infantile s-au micşorat de la 19 până la 12,1 fig. Analiza evoluţiei mortalităţii infantile fig. Această reducere în mare parte revine pe contul micşorării de- 12 Fig.

Dinamica pierderilor perinatale şi componentele ei la n. Trecerea la înregistrarea feţilor de la g şi 22 s.

MATERIALELE-CONGRESULUI-AL-V-LA-AL-PEDIATRILOR-ŞI-NEONATOLOGILOR-DIN-REPUBLUCA-MOLDOVA

Problema înregistrării feţilor născuţi la vârsta de gestaţie 22 s. Dinamica mortalităţii infantile în Republica Moldova Nivelul morbidităţii şi al mortalităţii copiilor cu vârsta sub 1 an depind în primul rând de influenţa factorilor medico-biologici şi manageriali, în timp ce factorii socio-igienici sunt prioritari pentru copiii mai mari de un an. Dinamica principalelor cauze de deces în mortalitatea infantilă 13 Analiza dinamicii mortalităţii infantile fig.

După cum vedem din analiza cauzelor de deces infantil, acesteapot fi divizate în două grupuri: primul grup îl alcătuiec decesele evitabile, care depind de nivelul calităţii serviciilor de sănătate, şi al doilea grup - decesele cauzate de traume şi otrăviri, care necesită mobilizarea comunitară pentru diminuarea lor, rolul serviciilor medicale fiind în aceste cazuri redus.

Dinamica decesului infantil în conformitate cu perioadele de vîrstă Conform datelor din fig. Îmbunătăţirea hpv virus and genital warts copiilor în primele luni de viaţă ar fi o soluţie în diminuarea deceselor infantile. O problemă care persistă în decesele infantile sunt decesele la domiciliu. Reducerea lui se datorează şi acţiunilor care au fost întreprinse prin demararea a două proiecte internaţionale de informare a familiilor despre semnele de pericol în sarcină şi vizavi de copii cu vârsta sub 1 an şi de mobilizare comunitară la nivel de ţară fig.

Evoluţia mortalităţii infantile, rata mortalităţii infantile extraspitaliceşti şi la hpv and cofactors for invasive cervical cancer hpv and cofactors for invasive cervical cancer in morocco a multicentre case-control study morocco a multicentre case-control study aa. Structura cauzelor deceselor la domiciliu Reieşind din structura mortalităţii copiilor sub 1 an la domiciliu fig. Concluzii: 1. În republică se atestă următoarele probleme şi succese demografice: descreşterea drastică a natalităţii şi a sporului natural, precum şi reducerea coeficientului de natalitate sub nivelul pentru reproducere 1,68 contra 2,1.

Pe parcursul a 10 ani decesele infantile s-au micşorat de 1,6 ori. În structura mortalităţii infantile predomină decesele cauzate de afecţiuni perinatale, vicii congenitale, accidente şi intoxicaţii, care sunt în creştere, urmate de afectări respiratorii şi infecţii care sunt în descreştere. Decesele survenite în perioada neonatală precoce predomină în mortalitatea infantilă.

În serviciul pediatric: Urgenţa pediatrică înzestrarea insuficientă cu aparataj medical a secţiilor de reanimare şi terapie intensivă, pregătirea slabă profesională, transportare nesatisfăcătoare, cunoaşterea insuficientă a semnelor de pericol pentru viaţa copilului de către familii, decesele la domiciliu ; Polipragmazie medicamentoasă în tratamentul copiilor bolnavi; Starea dezastruoasă a secţiilor de pediatrie raionale din punct de vedere epidemiologic lipsa reparaţiei, apei calde, aparatajului medical ; Insuficienţa medicilor pediatri de ambulatoriu în secţia consultativăneîndeplinirea ordinului MS nr.

hpv and cofactors for invasive cervical cancer in morocco a multicentre case-control study hpv treatment warts

Este necesară susţinerea activităţii medicului pediatru consultant prin introducerea a 1, unităţi de pediatru hpv and cofactors for invasive cervical cancer in morocco a multicentre case-control study Spre regret nu se îndeplineşte ordinul nr.

De asemenea suportul existent al medicului pediatru consultant este insuficient, precum şi a medicului de familie la nivel local. Medicul pediatru consultant nu dispune de un sector concret pentru consultaţii. În marea majoritate a cazurilor acest specialist nu are un plan concret de supraveghere a copiilor primului an de viaţă şi dispensarizare a copiilor bolnavi, iar vizitele în raion sunt haotice.

Recomandări pentru soluţionarea problemor sistemului perinatologic: 1. Recetas caseras para eliminar oxiuros a asigura un sistem perinatal durabil este necesar de a-l optimiza, având la bază 2 priorităţi.

Fortificarea sistemului de referire a cazurilor obstetricale şi neonatale de la nivelul I la nivelul II. Pentru diminuarea impactului malformaţiilor asupra deceselor perinatale trebuie fortificat potenţialul de diagnostic ultrasonografic al malformaţiilor congenitale al Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Genetică Medicală şi Sănătate Reproductivă, precum şi al centrelor perinatale regionale hpv and cofactors for invasive cervical cancer in morocco a multicentre case-control study nivelul II Bălţi şi Cahulcu elaborarea unui Program naţional de screening al malformaţiilor congenitale şi ereditare cu următoarele componente: a Procurarea echipamentului pentru screening la hipotireoză, dereglărilor ereditare metabolice, examinarea ADN-lui, examinări cromozomiale în Centrul Naţional de Genetică şi Sănătate Reproductivă; b Elaborarea materialelor de instruire profesională şi c materialelor promoţionale de educare a familiei în profilaxia malformaţiilor congenitale şi ereditare şi supravegherea copiilor cu maladii ereditare.

Fortificarea sistemului de supraveghere a copiilor cu greutate mică şi foarte mică la naştere Follow-up neonatal pentru micşorarea ratei invalidităţii copiilor cu probleme la naştere. Pentru reducerea ponderii infecţiilor perişi neonatale este nevoie de ajustarea continuă a maternităţilor la standardele sanitaroepidemice contemporane: încălzirea aerului o Casigurarea cu apă caldă, crearea grupurilor sanitare pentru saloane, asigurarea cu seturi sterile pentru naşteri, consumabile de îngrijire de uzaj unic, cu detergenţi şi dezinfectanţi de ultima generaţie, precum şi fondarea laboratoarelor microbiologice interraionale.

Acest proces se desfăşoară în maternităţile din ţară, dar tempoul de ajustare este lent. Fortificarea supravegherii de către medicul de familie şi personalul medical mediu din asistenţa primară în primul an de viaţă îndeosebi în primele 3 luni, perioada în care se atestă cel mai înalt nivel de mortalitate a sugarilor.

Fortificarea managementului instituţional de îmbunătăţire a calităţii la nivel de maternitate: folosind instrumentele existente matriţa BABIES, instrumentele managementului calităţii totale, SWOT, protocoalele clinice, auditul perinatal etc. Fortificarea managementului tehnologiilor în utilizarea eficientă şi supravegherea calitativă a aparatajului medical prin formarea unui model unic de supraveghere.

42314120-MATERIALELE-CONGRESULUI-AL-V-LA-AL-PEDIATRILOR-ŞI-NEONATOLOGILOR-DIN-REPUBLUCA-MOLDOVA

Recomandări pentru soluţionarea problemor în serviciul pediatric: Recrutarea a medici pediatri din MF, asigurarea salariului ca la MF. Impărţirea raionului pe sectoare cu un medic consultant responsabil în primul rînd de supravegherea copilor pînă la 1 an şi de dispensarizare. Pentru informarea familiilor şi mobilizarea comunitară în profilxia accidentelor provocate de traumă şi intoxicaţii cu suportul proiectul Moldo-Elviţian RE- PEMOL va demara un proiect de mobilizare comunitară în aceste subiecte.

Redresarea situaţiei va fi posibilă numai după schimbarea finanţării sistemului mamei şi copilului, ea devenind prioritară nu numai de jure, dar şi de facto. Ajustarea condiţiilor secţiilor pediatrice raionale şi municipale la cerinţele sanitaro-igienice contemporane reparaţie, asigurarea cu căldură, apă caldă, puncte sanitare ect. Recomandări pentru ameliorarea managementului instituţional şi creşterea calităţii serviciului pediatric: Spre regret managementul la nivelul instituţiei sistemului mamei şi copilului este la nivel jos, iar după divizarea medicinei primare de cea spitalicească în unele raioane este chiar catastrofal.

Este nevoie de a creşte motivarea personalului medical: Pentru îmbunătăţirea calităţii hpv and cofactors for invasive cervical cancer in morocco a multicentre case-control study antenatale în cadrul medicinei primare este necesar de introdus bonusuri pentru MF pentru efectuarea uroculturii la femeile gravidele de pe sectorul lui de deservire care au leucocite în analiza urinei bacteriuria asimptomatică este cauza naşterii premature, infecţiei intrauterine, RDIU şi deceselor antenatale.

În servicul pediatric este necesar de introdus un bonus care ar aprecia calitatea dispensarizării copiilor cu maladii cronice ce duc la invalidizarea copiilor. Ar putea fi introdusă motivarea la externare a mamei cu un copil sănătos din maternitate. Acest bonus trebuie să conţină un pachet de obiecte, materiale, scutece, hăinuţe pentru acoperirea necesităţilor de îngrijire a copilului în primele săptămâni de viaţă.

În concluzie trebuie de menţionat că inerţia proceselor demografice şi dinamica furtunoasă a parametrilor reproductivi rezultatele sarcinii, nivelul pierderilor reproductive, structura nou-născuţilor în dependenţă de greutate, etc.

Totodată devine clar că dezvoltarea conceptuală a sistemului perinatal trebuie realizată în continuare în următoarele două direcţii: Prima direcţie asigurarea unei gravidităţi fără risc prin dezvoltarea serviciului obstetrical şi hpv and cofactors for invasive cervical cancer in morocco a multicentre case-control study preventiv reieşind din principiul de asigurare a securităţii pacientului.

A doua direcţie dezvoltarea serviciilor de terapie intensivă în obstetrică şi neonatologie în baza tehnologiilor înalte. In this situation, the decrease of infant mortality and protection of children s life and health is a necessary condition for the demographic development in the country and a factor of national security. The following problems and demographic successes are noticed in the republic: drastic decrease of natality and population natural growth; decrease of the natality coefficient under the reproductive level 1.

In the period of infant deaths were o helminth infection 1. Beginning with the year, infant deaths have decreased by Una din principalele dificultăţi cu care se confruntă cadrele medicale din aceste servicii este prevenirea şi tratarea infecţiilor nosocomiale, luînd în considerare faptul că se permite aflarea mamei cu copilul squamous cell papilloma larynx pathology outlines ai asigura acestuia o dezvoltare neurosensorială optimă.

Încărcat de

Nou-născuţii şi mai ales prematurii prezintă o imaturitate imunitară humorală şi celulară. Ei sunt deseori purtători de catetere centrale şi de sonde de intubare şi au deseori o floră digestivă dezechilibrată datorită administrării antibioticilor şi o retenţie de instalare a tranzitului intestinal satisfăcător. Germenii care de obicei colonizează nou-născuţii sunt: A bacilii gram-negativi: pseudomonas, klebsiela, acinetobacter, echerihia coli, bordetela pertusis; B bacilii gram-pozitivi: clostridium; C cocii gram pozitivi: stafilococul aureus coagulazo-pozitivstafilococul coagulazonegativ mai des saprofit, dar deseori responsabil de septicemie la nou-născuţii purtători de catetere centralestreptococul grupei B, enterococul fecalis; D viruşii: adenovirus, rotavirus, VRS, gripa, varicela, CMV; E ciupercile: de obicei Candida albicans.

Aceşti germeni pot fi transportaţi prin mâini sau aer. Simptomatologia infecţiilor nosocomiale poate fi prezentată prin: a infecţie generalizată, septicemie sau meningită; b infecţie respiratorie; c infecţie digestivă enterocolită ulceronecrozantă în forma cea mai severă şi d mai rar infecţie localizată osteomielită.

Diagnosticul e făcut pe baza clinicii, anamnezei şi examenului de laborator: PCR, hemograma, bacreiologie: hemocultura, puncţia cefalorahidiană dacă se suspectă meningitacoprocultura dacă se suspectă enterocolitaadăugător cultura din cateter, examinări la virusuri.

  • BULETIN DE PERINATOLOGIE - PDF Free Download
  • Uterine cancer is it genetic
  • Hpv warzen impfung
  • Structura cauzelor deceselor la domiciliu Reieind din structura mortalitii copiilor sub 1 an la domiciliu fig.
  • Stratulat, V.
  • Этот прибор он купил в магазине электроники, оплатив покупку наличными, чтобы сохранить анонимность.

Bakhache Pierre F.

Ațiputeafiinteresat