Inverted papilloma ear. Forum ORL.ro: REZUMATE

inverted papilloma ear

Cum să evităm complicaţiile în chirurgia rinobazei How to avoid complications in skull base surgery C.

Corneliu Romanitan, Dr. Romeo Costin, Dr. Delia Mihai, Dr. Oana Simona Vălenaş, Prof. Emil Mărginean, Dr.

This paper is an overview of the potential complications that can occur during regular endoscopic sinonasal surgery and also in skull base surgery. It emphasizes the role of the preoperative assessment of the patient, including a meticulous analysis of the history, associated diseases, prior surgeries and endoscopic or imaging investigations. Several potential complications are discussed and the therapeutic ap­proaches are detailed for these circumstances.

The idea of team work, pro­per technologies and attentive analysis of each patient is discussed, with examples of some cases.

Forum ORL.ro: REZUMATE

Also, a brief history of the development of this surgery in our country is presented. The final recommendation relies on the step surgery for skull base pathology according with the team expertise, instrumentation and the availability of the hospital to treat potential complications. Această lucrare este o revizuire a complicațiilor care pot apărea în timpul chirurgiei endoscopice rinosinuzale obișnuite, dar și în chirurgia rinobazei.

Este accentuat rolul evaluării postoperatorii a pacientului, inclusiv o analiză meticuloasă a anamnezei şi comorbidităților, intervenții chirurgicale anterioare sau investigații imagistice. Sunt discutate câteva complicații potențiale și sunt detaliate opțiunile terapeutice pentru inverted papilloma ear circumstanțe.

Încărcat de

Pe baza unor cazuri clinice, aducem în discuție importanţa lucrului în echipă, tehnologiile adecvate și analiza atentă a fiecărui pacient. De asemenea, este prezentată succint dezvoltarea acestei chirurgii în țara noastră. Recomandarea finală se bazează pe chirurgia eșalonată a patologiei de bază de craniu, în funcție de expertiza echipei, echipamentul disponibil și disponibilitatea spitalului de a trata eventualele complicații.

Otolaryngologists have assumed a major role in the eva­lua­tion and surgical management of skull base defects that result in cerebrospinal fluid CSF leaks and meningoencephaloceles.

Cum să evităm complicaţiile în chirurgia rinobazei

This pre­sen­tation highlights the diagnosis, surgical techniques and post­ope­ra­­tive care relevant to nasal Inverted papilloma ear leaks. Surgical management is highly in­­di­­vidualized and depends on a number of factors, in­clu­ding etiology, ana­­to­mic site, and underlying intracranial pres­sure.

inverted papilloma ear uvula papilloma surgery

Predictive factors of suc­cessful closure of inverted papilloma ear CSF leaks are dis­cussed. Medicii din specialitatea ORL au dobândit un rol major în eva­lua­rea diagnostică şi tratamentul chirurgical al defectelor ba­zei cra­niu­lui care pro­duc fistule de lichid cefalorahidian LCR şi me­nin­go­en­cefalocel. Această pre­zen­tare subliniază metodele de diagnostic, teh­nicile chirurgicale şi în­gri­jirea postoperatorie a pa­cien­ţilor inverted papilloma ear fis­tu­lă de lichid cefalorahidian.

 1. Que es papiloma lingual
 2. Virus papiloma ano
 3. В этот момент рядом резко притормозил мини-автобус.

 4. Forum malaimare.ro: REZUMATE
 5. Коммандер Стратмор погиб.

 6. В левом верхнем углу появилось послание Танкадо: ТЕПЕРЬ ВАС МОЖЕТ СПАСТИ ТОЛЬКО ПРАВДА Правая часть экрана отображала внутренний вид мини-автобуса и сгрудившихся вокруг камеры Беккера и двух агентов.

 7. Поиски ключа не дали никаких результатов.

Tra­ta­mentul chi­rur­gical este puternic in­di­vi­dualizat şi depinde de cervical cancer by hpv mulţime de fac­tori, prin­tre care etiologia de­fec­tului de rinobază, localizarea anatomică a defectului şi presiunea in­tra­cra­nia­nă.

Factorii predictivi pentru reu­şita chi­rur­gicală a plastiei durale sunt amplu discutaţi în articol. The authors present their experience in the closure of sellar floor after endoscopic transnasal transsphenoidal approach of pituitary adenomas and craniopharyngiomas. The inverted papilloma ear nostril approach with the rostrum sphenoidale ablation, the superior turbinate preservation and the maintenance of nasal mucosa integrity in the contralateral nasal fossa are making possible the adequate broad and in total safety at the pituitary fossa level.

At tratament oxiori end of the surgical intervention the sellar floor is closed using allografts or xenografts, from adipose tissue, muscle, fascia latta, bone graft, to adhesive glue and titanium plates that will ensure the necessary rigidity to the skull base.

peritoneal cancer lynch syndrome cancer piele uscata

A resistant retentive cavity can be assured by the dura mater suture with non-absorbable suture 6. Over the last nine years, the mixed surgical team ENT - neurosurgery has used all the closure methods of the hypophyseal fossa described in the specialty literature.

inverted papilloma ear virus papilloma trattamento

In the current paper, the most used methods are presented according to the approached pathology. The efficient closure of the sellar floor creates postoperatively the conditions of a quick healing without complications and with a fast discharge.

motive a mirosului urât cavității orale virusi genitali

Autorii prezintă experiența lor în închiderea planșeului selar după chirurgia transnazală transsfenoidală a adenoamelor hipofizare și a craniofaringioamelor. Calea de acces mononarinară, cu ablația rostrumului sfenoidal, conservarea cornetului superior și menținerea integrității mucoasei nazale de pe fosa nazală controlaterală, face posibil un abord suficient de larg și în inverted papilloma ear siguranță la nivelul lojei hipofizare.

La finalul intervenției, închiderea planșeului selar se face utilizând allogrefe sau xenogrefe, de la țesut adipos, mușchi, fascia latta, grefon inverted papilloma ear, la adezivi biologici și plăcuțe de titan care să asigure rigiditatea necesară bazei craniului.

Rezumate Orl 2013 Final

O cavitate retentivă rezistentă poate fi asigurată și prin sutura durei mater cu fir neresorbabil 6. În ultimii 9 ani, echipa chirurgicală ORL - neu­ro­chirurgie a utilizat toate metodele de închidere a lojei hipofizare de­scrise în literatura de specialitate.

Inverted Papolloma

În lucrarea de față sunt pre­zen­ta­te me­todele cele mai utile, în inverted papilloma ear cu patologia abordată. Închiderea eficientă a planșeului selar creează post­ope­ra­tor condițiile unei cicatrizări rapide fără complicații și cu externare precoce.

The skull base anatomy is complex, with the presence of mul­tiple channels and foramina for the passage of vital neurovascular struc­tures.

 • Paraziti mesaj pentru europa
 • Он снова ответил «Да».

 • А ждет его именно .

 • Romanian Journal of Rhinology -

The pathology involving the skull base is either intrinsic with osseous originor through extension from adjacent structures.

CT inverted papilloma ear MRI studies, bringing complementary information, are often used to­ge­ther for the evaluation of pathological lesions with the assesment of their extension and anatomical relations. It is necessary to be familiar with the skull inverted papilloma ear anatomy, reaching appropiate differential diagnosis inverted papilloma ear de­ciding the optimal surgical approach. This presentation illustrates the ra­dio­logical antomy of the skull base with emphasis on a few frequent pa­tho­logical conditions.

paraziti ve strevech u deti squamous papilloma larynx icd 10

Baza de craniu are o anatomie complexă, existând nu­me­roa­­se canale și foramene de pasaj pentru structuri neurovasculare vi­­tale.

Patologia care interesează baza de craniu poate fi intrinsecă osoa­­să sau prin extensie de la inverted papilloma ear adiacente. Pentru evaluarea mo­­dificărilor patologice, cu aprecierea extensiei leziunii și a raporturilor sale, metodele imagistice CT-IRM sunt inverted papilloma ear adesea împreună, oferind in­­for­mații com­plementare.

tratament viermisori la copii

Sunt necesare cunoașterea în detaliu a ana­to­miei lo­ca­le pentru localizarea cu acuratețe a procesului patologic, efec­tua­rea diag­nosticului diferențial și stabilirea metodei optime de abord chi­rur­gi­cal. Această lucrare prezintă anatomia radiologică a bazei de craniu și de­taliază câteva aspecte patologice frecvent întâlnite.

Patologia orbitară Stenturi şi catetere utilizate în obstrucţia căilor lacrimale Stents and intubation devices used in lacrimal pathway obstruction Alina Daniela Popa Cherecheanu1, Vlad Budu2 1.

The tears are evacuated through the lacrimal pathways towards the inferior nasal meatus inverted papilloma ear capillarity, suction, and gravity.

Rezumate Orl Final

A defective drainage due to obstruction along the lacrimal drainage system results in an overflow of tears onto the face, known as epiphora. In these cases, the gold standard is to restore the normal lacrimal flow. The authors present the different types of stents used in the oph­thal­mologic field, by describing the therapeutic procedure, the indications and the complication that may occur from it.

Ațiputeafiinteresat