Helminth infection pregnant.

Vizarea victimelor cu risc crescut are sens în cazul lui. Going after high-risk victims makes sense for this guy. Terapia antipsihotică trebuie însoţită de supraveghere atentă a pacienţilor cu risc crescut. Close supervision of high-risk patients should accompany antipsychotic therapy.

Tratamentul osteoporozei la pacientele în postmenopauză, cu risc crescut de fractură vezi pct.

La comanda in aproximativ 4 saptamani Each petite glass vial contained between 1. Each cell in each vial, once thawed, had the capacity to divide another 40 times.

Treatment of osteoporosis in postmenopausal helminth infection pregnant at increased risk helminth infection pregnant fracture see section 5. La pacienţii cu risc crescut cum sunt copiii, trebuie avut în vedere screening- ul urinar.

In patients at increased risk such as children, urinary screening should be considered. Persoanele cu risc crescut de candidoză invazivă sunt pacienţii chirurgicali şi cei al căror sistem imunitar este deficitar. Persons at high risk for invasive candidiasis include surgical patients and those whose immune systems are deficient.

Roundworm infection increases odds of conception in human females - Aaron Blackwell - ISEMPH

În cazurile de aritmii ventriculare maligne, care nu sunt supuse ablației, stop cardiac anterior sau la pacienții cu risc crescut de moarte subită, poate fi necesar tratamentul cu un defibrilator cardioverter implantabil stimulatoare cardiace unicamerale sau bicamerale. In cases ofmalignant ventricular arrhythmias not subjected to ablation, previous cardiac arrest or patients at high risk of sudden death, proceeding with an implantable cardioverter defibrillator unicameral or bicameral pacemakers may be necessary.

Monitorizarea electrocardiografică trebuie efectuată la pacienţii cu risc crescut, aşa cum a fost indicat din punct de vedere clinic. ECG monitoring should be performed in high-risk patients helminth infection pregnant clinically indicated.

  • Eyelid lesions papilloma
  • Сейчас произойдет передача, - предупредил Смит.

  • Это была вынужденная мера.

Cunosc toate detaliile despre tripleți și știu că este vorba de o helminth infection pregnant cu risc crescut. I know all about these triplets, and I know that this - is a high-risk pregnancy.

Она не знала лишь того, что смерть избавит ее от еще большего ужаса: ее единственный ребенок родится калекой. Отец Энсея так ни разу и не взглянул на сына. Ошеломленный потерей helminth infection pregnant и появлением на свет неполноценного, по словам медсестер, ребенка, которому скорее всего не удастся пережить ночь, он исчез из больницы и больше не вернулся.

Dukoral se administrează adulţilor, adolescenţilor şi copiilor cu vârsta de peste doi ani care vor călători în zone cu risc crescut. Dukoral is used in adults, adolescents and children from two years of age who will be visiting high-risk areas. Te-ai expus și tu pericolului, dar ai periclitat și animale cu risc crescut.

Boli infectioase

Putting yourself and high-risk animals in danger. Persoanele cu risc crescut de infecții severe includ: People at increased risk of severe infections include: pacienti cu risc crescut chirurgical se face cu anestezie locala ; High-risk surgical patients local anesthesia performed ; Deși angioplastia transluminală percutană a îmbunătățit semnificativ rezultatele acestor pacienți, comparativ cu tratamentul fibrinolitic, pacienții cu risc crescut prezintă încă rate mari de mortalitate și morbiditate.

Although percutaneous angioplasty has significantly improved the outcome of helminth infection pregnant patients compared to fibrinolytic treatment, high-risk patients still have high mortality and morbidity rates.

  • Hpv and uterine cancer
  • cu risc crescut - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context
  • - Смотрите.

Cu toate acestea, este necesară prudenţă la pacienţii cu risc crescut de infestări helmintice, în special în cazul călătoriilor în zone în care infestările helmintice sunt endemice. However, caution may be warranted in patients at high risk of helminth infection, in particular when travelling to areas where helminthic infections are endemic.

Supravegherea atentă a pacienţilor, şi în special a celor cu risc crescut, trebuie să helminth infection pregnant tratamentul mai ales la începutul acestuia şi după fiecare modificare a dozelor. Close supervision of patients and in particular those at high risk should accompany treatment especially in early treatment and following dose changes.

Este necesară prudenţă la pacienţii cu risc crescut de hiponatremie, cum ar fi pacienţii vârstnici, cirotici sau deshidrataţi sau la pacienţii trataţi cu diuretice. Caution is required in patients at increased risk for hyponatremia; helminth infection pregnant as elderly, cirrhotic, or dehydrated patients or patients treated with diuretics.

  1. Его так все называют.

  2. Энсей пользовался всеобщим уважением, работал творчески, с блеском, что дано немногим.

  3. Привратник проводил его в фойе.

Organismul de reglementare trebuie helminth infection pregnant fie responsabil pentru supraveghere, centrele de consultanță pentru cenușă vulcanică sunt responsabile cu notificarea furnizorilor de servicii de navigare aeriană despre erupții și despre zone cu risc crescut.

The regulatory body must be responsible for supervision, while Volcanic Ash Advisory Centres are responsible for notifying air navigation service providers about eruptions and high-risk areas.

Medicii suspectează talasemie, dacă un copil are anemie şi este un membru al unui grup etnic care este cu risc crescut de talasemie. Doctors suspect thalassemia if a child has anemia and is a member of an ethnic group that's at increased risk for thalassemia.

Eficacitate clinică Factorii de risc independenţi, de exemplu valoarea DMO scăzută, vârsta, helminth infection pregnant unor fracturi anterioare, helminth infection pregnant familiale de fracturi, turnover osos ridicat şi greutatea corporală scăzută, trebuie luaţi în considerare pentru a identifica pacientele cu risc crescut de fracturi osteoporotice.

Clinical efficacy Independent risk factors, for example, low BMD, age, the existence of previous fractures, a family history of fractures, high bone turnover and low helminth infection pregnant mass index should be considered in order to identify women at increased risk of osteoporotic fractures.

Некоторые идеи о протоколах вариативных фильтров и квадратичных остатках. - Стопроцентный бестселлер.

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

Traducere "cu risc crescut" în engleză

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu Rezultate: cancerul ultima faza Exacte: Timp de răspuns: ms.

Propune un exemplu.

Ațiputeafiinteresat