Ovarian cancer treatment options

Could bilateral salpingectomy reduce the risk of ovarian cancer? Epithelial ovarian cancer is the fifth leading cause of cancer mortality among women.

  1. Revista Romana de Anatomie

There is no effective screening for ovarian cancer in the current practice that could decrease its mortality. There is a large volume of scientific proofs that prophylactic salpingectomy could give the clinicians the opportunity to prevent the development of ovarian cancer.

- Он потянулся к клавиатуре.  - Мистер Беккер, пожалуйста, продиктуйте надпись. Медленно и отчетливо. Дэвид Беккер начал читать, Джабба печатал следом за .

The goal of our paper is to sensitize the gynecologic community and then to study in a prospective national trial the potential use of prophylactic bilateral salpingectomy as a primary preventive strategy of the ovarian cancer. Currently, we have no prospective evidence in order to analyze the effectiveness of prophylactic bilateral salpingectomy in preventing ovarian cancer. Through this article, we intend to launch an invitation to all Romanian gynecologic surgery centers, to ovarian cancer treatment options in a prospective study evaluating the effectiveness of bilateral salpingectomy in the prevention of ovarian cancer.

Could bilateral salpingectomy reduce the risk of ovarian cancer?

Materials and method. There is no strong evidence regarding the effectiveness of bilateral salpingectomy in the prevention of ovarian cancer and this is the first multicenter, prospective trial in order to study this hypothesis.

Using this journal and other media channels of the Romanian Society of Obstetrics and Gynecology, we want to invite national centers of obstetrics and gynecology to attend to our study. The deadline for the approval is 1st of May The patients will be consecutively selected from a general population who undergo a surgical procedure during which ovarian cancer treatment options fallopian tubes could be removed in addition to the primary surgical procedure.

All data needed regarding the patient and the procedure will be collected in an online document and kept into the database of the department.

Poate salpingectomia bilaterală reduce riscul de cancer ovarian?

The enrollment period will be from 1st of June till May 30th Before 1st of August all the data must be collected and prepared for publication. The effectiveness of bilateral salpingectomy in the prevention of ovarian cancer will be evaluated according to multiple variables.

Keywords bilateral salpingectomy, ovarian cancer, ovarian cancer prevention Rezumat Introducere. Cancerul ovarian epitelial reprezintă a cincea cauză de mortalitate prin cancer în rândul femeilor. Nu există nicio metodă eficientă de screening pentru cancerul de ovar care să scadă mortalitatea.

Salpingectomia profilactică poate oferi oportunitatea de prevenție a apariției cancerului ovarian. Studiul nostru are scopul de a invita comunitatea de specialitate în vederea participării la un trial prospectiv național, ovarian cancer treatment options să studieze rolul potențial al salpingectomiei bilaterale profilactice ca strategie de prevenție primară a cancerului ovarian.

Poate salpingectomia bilaterală reduce riscul de cancer ovarian?

În momentul actual, nu deținem date prospective care să analizeze eficacitatea salpingectomiei bilaterale profilactice ca metodă de prevenție a cancerului ovarian.

Prin intermediul acestui articol, intenționăm să lansăm o invitație centrelor de chirurgie ginecologică din România pentru a participa la un studiu prospectiv care să evalueze eficacitatea salpingectomiei bilaterale în prevenția cancerului ovarian.

Materiale și metodă. Nu există evidențe valide cu privire la eficacitatea salpingectomiei bilaterale profilactice în prevenția cancerului ovarian, acesta reprezentând primul trial prospectiv, multicentric care studiază această ipoteză.

О юристах, фанатичных борцах за гражданские права, о Фонде электронных границ - они все приняли в этом участие, но дело в другом. Дело в людях. Они потеряли веру. Они стали параноиками.

Prin intermediul revistei, precum și al altor canale media ale Societății Române de Obstetrică și Ginecologie, intenționăm să invităm centrele naționale de obstetrică și ginecologie să participe la studiul nostru.

Ovarian cancer treatment options centrele necesită avizul comisiei de etică, precum și aprobarea unui consimțământ informat adaptat studiului. Termenul stabilit pentru aprobare este 1 mai Selecția pacientelor se realizează din populația generală, paciente supuse unei proceduri chirurgicale, în timpul căreia se poate realiza salpingectomia bilaterală profilactică, adițional intervenției principale. Toate datele vor fi colectate prin intermediul unui formular online și centralizate într-o bază de date.

Perioada de înrolare a pacientelor va fi începând cu 1 iunie și până pe 30 mai Până pe 1 august toate datele trebuie centralizate și pregătite spre a fi publicate. Eficacitatea salpingectomiei bilaterale profilactice în prevenția cancerului ovarian va fi evaluată în funcție de mai multe variabile. Cuvinte cheie salpingectomie bilaterală cancer ovarian prevenția cancerului ovarian Introduction Ovarian cancer has the poorest prognosis and limited options in terms of early diagnosis and efficient treatment.

Knowing that the diagnosis age for a significant proportion of patients is above 65 years old, for a proper therapeutic conduct and in order to avoid treatment interruptions caused by toxicity, it was attempted the adjustment of the initial protocole. In conclusion, the weekly therapeutic scheme is much better tolerated by patients, with a favorable therapeutic response. Keywords ovarian cancer, fragile age, toxicity, comorbidities Rezumat Vârsta înaintată a pacientelor diagnosticate cu cancer ovarian avansat prezintă un impact major asupra prognosticului, în­tru­cât tratamentul standard de primă linie, carboplatin-pa­cli­ta­xel administrate la fiecare trei săptămâni, este deseori greu de to­le­rat din cauza efectelor secundare pronunţate, conducând la pierderea intensităţii dozei sau chiar la întreruperea trata­men­tului. Ştiind că vârsta de diagnosticare pentru un procent semnificativ de paciente este mai mare de 65 de ani, pentru o conduită ovarian cancer treatment options adecvată şi pentru a evita amânările tra­ta­mentului datorate toxicităţilor, s-a încercat adaptarea protocolului iniţial. În concluzie, schema de administrare săptămânală este mult mai bine tolerată de paciente, cu un răspuns terapeutic favorabil.

There are no effective does hpv cause breast cancer methods to prevent ovarian cancer in order to decrease mortality rate. New theories in carcinogenesis suggest that ovarian high-grade serous carcinoma develops from the distal fallopian tube epithelium 1.

REVIEW-URI

Opportunistic bilateral salpingectomy during hysterectomy or other gynecological surgery has a minimal additional surgical risk to the patient. For this reasons, in our clinic we adopted this prophylactic surgical procedure in patients eligible for hysterectomy to treat benign conditions, with no complication or intraoperative incidences. All the patients were counseled about the potential benefits of the removal of the fallopian tubes in order to decrease the risk of ovarian cancer.

Morelli et al.

A larger long-term study is needed to assess the prophylactic role of opportunistic bilateral salpingectomy and its implications in ovarian cancer development.

Materials and method We propose a national, multicenter, prospective, descriptive non-randomized interventional trial in order to ovarian cancer treatment options the prophylactic role of opportunistic bilateral salpingectomy in reducing the risk of developing ovarian carcinoma. The aim of our multicenter trial is to analyze the potential use of bilateral salpingectomy as a primary preventive strategy of the ovarian cancer. Ovarian cancer treatment options study will be in accordance with the Committee on Publication Ethics guidelines and will be approved by the institutional review board of each hospital that will join the project.

Each patient who will participate in this study will be well informed regarding the procedures and will sign a consent form for data collection for research purposes. An independent data safety and monitoring committee will evaluate the results of the study.

All women candidates for different surgical gynecological interventions for benign reasons hysterectomy, ovarian cystectomy, tubal ligation or caesarean ovarian cancer treatment options, with requested voluntary tubal ligation, will be enrolled after a previous counseling with the potential benefits and fertility consequence of the method.

After bilateral salpingectomy, all women will perform clinical and transvaginal ultrasound examination annually for 3 consecutive years.

ovarian cancer treatment options cancer pancreas gatos

Cancer de piele la barbati data regarding the patient and the procedure will be collected in a document in the D-Base designed for this purpose. We will exclude from the enrollment women with malignant and borderline diseases, even in cases when the diagnosis was established intraoperatively or later histopathological specimen.

Also, will be excluded patients that do not agree to sign the informed consent. The enrollment period will start on the 1st of June till 30th of May Outcomes Before the end of July all the data must be collected and prepared ovarian cancer treatment options publication.

ovarian cancer treatment options

The effectiveness of bilateral salpingectomy in the prevention of ovarian cancer will be evaluated according to multiple variables taken into consideration. Discussion and conclusions Ovarian cancer is an aggressive gynecologic cancer, representing the fifth leading cause of cancer deaths among women, and has no valid screening methods 4. High-grade serous ovarian carcinoma is viermi flori most common and aggressive subtype, with poor prognosis and low survival rate 7.

InVenturella et al. The study of Morelli et al. To our knowledge, there are poor clinical and epidemiological data about ovarian cancer prevention and screening, and the prophylactic bilateral ovarian cancer treatment options remains an ovarian cancer treatment options method with minimal risks that could be sustained by gynecologists. Another ovarian cancer treatment options in the prevention of ovarian cancer would be cancer de colon ficat salpingectomy in high-risk population in order to maximize their benefit 9.

Traditionally, the ovarian tissue was regarded as the most common primary site of carcinogenesis, but the new studies suggest that this process starts in the distal fimbria and then spread to the ovary.

ovarian cancer treatment options

According to the new theories, we can consider the epithelial carcinoma of the ovary, the fallopian tubes and peritoneum as a single entity 2. For accurate data, we need long-term studies to determine the efficacy of opportunistic bilateral salpingectomy for ovarian cancer prevention.

Bibliografie 1.

The distal fallopian tube: a new model for pelvic serous carcinogenesis. Curr Opin Obstet Gynecol. Opportunistic salpingectomy for ovarian, fallopian tubal, and peritoneal carcinoma risk reduction.

Prophylactic salpingectomy in premenopausal low-risk women for ovarian cancer: primum non nocere. Gynecol Oncol ; — Committee Opinion. Salpingectomy for ovarian cancer prevention noJan Soslow RA. Histologic subtypes of ovarian carcinoma: an overview.

Ațiputeafiinteresat