Is papillomatosis contagious

Curs Engleza Partea 2 Corectat.lari

Testemiţanu, is papillomatosis contagious Institutul Oncologic din Moldova, Clinica oncologie, et. Ion Mereuţă, tel V. Peterburg Rusia V.

Living with Papilloma: Jacob's Story

Testemiţanu, Ion Mereuţă, doc. The scientific creation, the works, the innovations, the patents, the is papillomatosis contagious and other intellectual property have juridical relations and in the case and economic ones established by the Moldovan legislation in force. Relations between law authors are also established through contractual relations, agreements, notified statements.

is papillomatosis contagious aggressive cancer in abdomen

And common works are used as common and selective property for each author. In the case of problems with scientific, electronic, selling-buying works, innovations, plagiarism, intellectual theft, they can be settled in court.

atypical papilloma icd 10

Key words: justice, protection, the author, the doctor. Atît colaboratorii universitari, profesori, conferenţiari, asistenţi, cît şi medicii practicieni paralel cu activitatea medicală exercită şi o activitate ştiinţifică valoroasă.

2 (30) Oncologie generală. Management. Oncologie. Chirurgie. Reabilitare. Neurologie

Unii ca competitori, alţii ca cercetători ştiinţifici în centrele ştiinţifice medicale de nivel republican. Cercetarea ştiinţifică se foloseşte deseori în elaborarea noilor metode de tratament în altele cu elaborarea noilor tehnologii şi invenţii.

Ca şi în alte direcţii ale dezvoltării ştiinţei omeneşti sau conturat 2 ramuri ale is papillomatosis contagious şi în medicină dreptul de autor şi dreptul de proprietate industrială. Anume aceste drepturi şi fortifică elaborările ştiinţifice, intelectuale, de creaţie mai ales cele private. Ulterior în 23 noiembrie Parlamentul RM a adoptat Legea nr.

Dreptul de autor în RM este reglementat de: Legea nr. Legislaţia în vigoare stipulează că autorul este persoana fizică prin a cărei muncă a fost creată opera.

uterine cancer knee pain

Opera este audiovizuală, colectivă, derivată, etc. Virus papiloma humano hombres deteccion asemenea se stipulează metodele de comunicare, computer, demontare publică, etc.

Opera colectivă operă creată de două sau mai multe persoane fizice din iniţiativa şi sub conducerea unei persoane fizice sau juridice, cu condiţia ca această operă să fie publicată de ultima sub numele său. Sunt opere comune de colaborare sau copartinitale şi opere colective.

Încărcat de

Operă derivată produs al bazat pe altă operă traducere, adaptare, înscenare, prelucrare, etc. Opera derivată porneşte de la una sau mai multe opere. Opera poate fi comunicată prin comunicare publică informare generală pe cale radioelectronică, satelit, prin cablu, etc. Poate fi şi prin demontare publică demontare a originalului sau a unui exemplar al operei. is papillomatosis contagious

is papillomatosis contagious

De asemenea poate fi mediatizată şi prin publicare apariţie editarea sau punerea în circulaţie a operelor cu consimţămîntul autorului într-un număr suficient. Legislaţie permite şi alte metode de informare, în dependenţă de caracterul operei 3 5 Şveţ Veronica, Mereuţă Ion Revistă ştiinţifico-practică carte, film, audio, video, etc.

Trebuie menţionat că dreptul de autor se constituie din drepturi cu caracter patrimonial economic şi nepatrimonial personal, moral. Dreptul de autor este o îmbinare de atribuţii personale şi economice ale creatorilor şi o totalitate is papillomatosis contagious legi şi dispoziţii care reglementează relaţiile dintre autor şi societate în legătură cu crearea şi folosirea operei literare, ştiinţifice şi artistice.

Dreptul de autor este un drept de proprietate, drept moral dar şi cu efecte patrimoniale, este un drept subiectiv complex, este drept intelectual, drept de clientelă, drept al personalităţii.

cheloo official facebook

Opera la rîndul său trebuie să fie rezultatul unei activităţi creatoare a autorului, să aibă o formă concretă de exprimare, să fie adusă la cunoştinţa publicului. Opera intestinal cancer diagnosis fi exprimată prin diferite forme manuscris, oral rostire publică, etcaudio sau video, de imagine desen, schemă, foto, etc. Fiecare operă trebuie înregistrată, adică recunoscută paternitatea.

Paternitatea aparţine persoanei persoanelor sub a cărui nume a fost publicată opera, dacă nu există alte dovezi.

Mult mai mult decât documente.

Titularul are dreptul să folosească simbolul ocrotirii dreptului de autor, care se imprimă pe fiecare exemplar al operei şi constă din trei elemente: a litera latină C inclusă într-un cerc ; b numele denumirea titularului drepturilor exclusive de autor; c anul primei publicări a operei.

Înregistrarea de stat a operelor literare, de artă şi ştiinţifice o efectuează Agenţia de Stat pentru drepturile de autor. Autorul beneficiază de drepturi personale morale : a la paternitate de a se considera autorb la nume dreptul autorului de a decide sub ce nume se va valorifica opera, c la integritatea operei, d la stima reputaţiei, e de a publica opera.

Autorul beneficiază şi de alte drepturi patrimoniale economice. Autorului îi aparţin dreptul de a valorifica opera. Aceasta înseamnă: a is papillomatosis contagious operei; is papillomatosis contagious comercializarea ei; c importarea operei; d demonstrarea publică a operei; e interpretarea publică a operei; f traducerea operei; g prelucrarea, adaptarea, aranjamentul şi alte modificări, de asemenea drepturile de remunerare, contactare cu beneficiarii, etc.

Curs Engleza Partea 2 Corectat.lari

Fiecare medic, cercetător ştiinţific trebuie să cunoască drepturile de autor în cazul operelor comune. Se consideră că o parte componentă a operei este de sine stătătoare, dacă ea poate fi folosită în mod independent de alte părţi a operei.

În acest caz, fiecare dintre coautori îşi menţine dreptul de autor asupra părţii elaborate de el, care are caracter de sine stătător, şi are dreptul să dispună de ea cum crede de cuviinţă.

is papillomatosis contagious

Relaţiile dintre autori se stabilesc, de regulă, prin înţelegere între ei. În caz că nu s-a procedat la înţelegere, dreptul de autor asupra operei îl exercită în comun toţi autorii, iar remunerarea se împarte între ei în părţi egale.

Specific este dreptul de autor în cazul operelor integrante, derivate şi colective. Autorul unei culegeri şi a altor opere integrante beneficiază de dreptul de autor asupra selecţiei şi sistematizării materialelor care is papillomatosis contagious produs al activităţii lui creatoare.

Dreptul de autor al is papillomatosis contagious nu poate prejudicia drepturile autorilor operelor care au fost incluse în opera integrată. Autorii operelor incluse în opera integrată sunt în drept să-şi folosească operele lor independent de opera integrată, dacă contractul de autor nu stipulează altfel.

Curs Engleza Partea 2 malaimare.ro | Heart | Artery

Dreptul de autor al alcătuitorului nu constituie pentru alte persoane un impediment de a selecta şi sistematiza aceleaşi materiale pentru a crea alte opere integrante. Culegerile care conţin diverse materiale informative articole şi informaţii, alocuţiuni şi referate, diagrame, tabele, etc. Protecţia nu se extinde asupra operelor datelor cifrice şi conţinutului materialelor informative incluse în culegere.

În ce priveşte operele derivate, traducătorilor şi altor autori ai operelor derivate le aparţine dreptul de autor asupra is papillomatosis contagious, prelucrării, aranjamentului sau altei prelucrări realizate de ei. Dreptul de autor al traducătorilor şi autorului operei is papillomatosis contagious nu trebuie să prejudicieze drepturile autorilor ale căror opere au fost traduse, preluate, aranjate sau expuse altor prelucrări.

Ațiputeafiinteresat