Human papillomavirus on throat

Virusul HPV. Tipuri de leziuni HPV: Diagnostic, tratament si prevenire

Nakukuha ito kapag ang mga cells sa iyong lalamunan ay sumailalim sa genetic mutation. Ang mga mutation na ito ang dahilan ng hindi makontrol na paglaki at pagdami ng mga cells na sa kalaunay naiipon sa iyong lalamunan.

human papillomavirus on throat laryngeal papillomas cause

Risk Factors Hindi pa maliwanag kung ano ang sanhi ng mga mutation na ito pero kinilala ng mga doktor ang ibat ibang salik na maaaring magpataas ng iyong tiyansa na magkaroon nito. Ito ang mga sumusunod: Paninigarilyo Pag-inom ng alak Hindi pagkain ng mga anthelmintic symptoms at gulay Paggamit ng mga mouthwash at oral human papillomavirus on throat Malimit na pag-inom ng human papillomavirus on throat Impeksyon ng human papillomavirus Human papillomavirus on throat Sintomas ng Pagkakaroon ng Throat Cancer Di mawala-walang sore throat Ubo Hirap sa paglunok Kabawasan sa timbang sa di malamang dahilan Pananakit ng taynga Bukol sa likod ng bunganga, lalamunan o leeg Pagiging malat Hirap sa paghinga Paraan ng Paglunas Ang paraan ng paglunas na imumungkahi ng iyong doktor ay depende sa lokasyon at yugto ng iyong throat cancer, tipo ng mga cells na nagmutate, pangkalahatang lagay ng iyong kalusugan at personal na kagustuhan.

Tatalakayin sa iyo ng iyong doktor ang mga benepisyo, panganib at tiyansa ng paggaling sa bawat opsyon ng paglunas at saka ka papipiliin ng operasyon na human papillomavirus on throat mong sumailalim.

human papillomavirus on throat

Ațiputeafiinteresat