Papilloma virus conseguenze per luomo

Aceasta a propus Norvegia, Canada sau Arabia Saudită ca alternative de țări analoage.

L'associazione di importatori ha proposto quali paesi analoghi alternativi la Norvegia, il Canada o l'Arabia Saudita. Brazilia și Africa de Sud nu au putut fi, așadar, recunoscute ca țări analoage. Di conseguenza, il Brasile e il Sudafrica non hanno potuto essere scelti in qualità di paesi analoghi.

Dictionar italiana-romana

Argumentele bacterii aer conditionat în respectivul aviz sunt în continuare valabile și majoritatea dintre ele se aplică într-o anumită măsură și prezentelor propuneri, care cuprind multe dispoziții analoage celor din respectiva propunere. Le argomentazioni già esposte in detto parere restano tuttora valide e la maggior parte di esse si applica in certa misura anche alle presenti proposte, che contengono molte disposizioni analoghe a quelle della proposta citata.

what causes papilloma virus

Pentru a asigura o gestionare uniformă, este necesară adoptarea normelor de aplicare analoage pentru contingentul de carne de vită și mânzat originar din Chile. Ai fini di una gestione uniforme, occorre stabilire modalità di applicazione analoghe per il contingente di carni bovine originarie del Cile. Pentru stabilirea valorii normale, în avizul de deschidere s-a sugerat utilizarea unei țări analoage.

Ai fini della determinazione del valore normale, nell'avviso di apertura si faceva riferimento all'uso di un paese analogo.

De asemenea, Hotărârea Mobistar, citată anterior, se orientează în sensul unei utilizări analoage a unui model analitic. Anche la citata sentenza Mobistar è orientata nel senso di un utilizzo analogo di un modello analitico.

С течением времени это выражение стало означать нечто честное, правдивое. Английское слово sincere, означающее все правдивое и искреннее, произошло от испанского sin сега - без воска.

Grup funcțional: aminoacizi, sărurile acestora și produse analoage Gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi Începând cu 18 octombrieaminoacizii, sărurile acestora și alte produse analoage intră sub incidența Regulamentului CE nr.

Dal 18 ottobre gli aminoacidi, i loro sali e analoghi rientrano nel campo d'applicazione del regolamento CE n.

papilloma virus conseguenze per luomo vaccino papilloma virus in gravidanza

Cererea privește autorizarea L-argininei ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor animale, urmând a fi clasificat în categoria aditivi alimentari și papilloma virus conseguenze per luomo grupul funcțional aminoacizi, sărurile acestora și produse analoage. La domanda riguarda l'autorizzazione della L-arginina come additivo per l'alimentazione di tutte le specie di animali, da classificare nella categoria additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale aminoacidi, loro sali e analoghi.

Ele intră în vigoare în ziua următoare datei publicării și înlocuiesc documentele analoage publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20 mai Essi entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione e sostituiscono i documenti analoghi pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data 20 maggio HPV infectează doar oamenii, dar studiile cu papilomavirusuri analoage la animale sugerează că eficacitatea vaccinurilor VLP L1 este mediată prin dezvoltarea unui răspuns imun umoral.

L'HPV infetta soltanto l'uomo, ma gli studi sugli animali con papillomavirus analoghi suggeriscono che l'efficacia dei vaccini L1 VLP sia mediata dallo sviluppo di una risposta immune di tipo umorale. Acești utilizatori au ridicat un număr mare de aspecte privind definiția produsului în cauza, alegerea țării analoage și rezultatele financiare ale industriei comunitare, care au fost abordate deja mai sus. Questi utilizzatori hanno sollevato numerose osservazioni rispetto alla definizione del prodotto in esame, alla scelta del paese analogo papilloma virus conseguenze per luomo all'andamento papilloma virus conseguenze per luomo dell'industria comunitaria, già analizzate più sopra.

Traducere "analoage" în italiană

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul CE nr. A norma dell'articolo 7 del regolamento CE n. Prin urmare, ea nu poate fi asimilată unei măsuri destinate îndeplinirii unor obiective analoage obiectivelor urmărite de Regulamentul CEE nr.

papilloma virus conseguenze per luomo

Pertanto, essa non può essere equiparata a una misura avente obiettivi analoghi a quelli perseguiti dal regolamento CEE n. De aceea urmând, iniţiativele analoage ale predecesorilor mei, doresc şi eu să arunc o privire asupra acestei activităţi deosebite a raţiunii.

Încărcat de

Mă determină faptul că, mai ales în zilele noastre, deseori căutarea adevărului ultim pare ştearsă. Facendo pertanto seguito ad analoghe iniziative dei miei Predecessori, desidero anch'io rivolgere lo sguardo a questa peculiare attività della ragione.

In tratamentul acestora, o atenţie deosebită trebuie dată şi partenerilor persoanelor infectate. Candidoza este cauzată de o ciupercă, care trăieşte în organismul nostru fără să provoace probleme, şi care se manifestă doar în caz papilloma virus conseguenze per luomo lipsă de igienă, în caz de imunodepresiune boli cronice, terapie cu antibiotice, diabet. Deci, această boală nu este în mod obligatoriu legată de viaţa sexuală, dar poate fi transmisă pe această cale. Cu secreţii ale căilor genitale cu aspect caracteristic tipului de infecţie, mâncarime şi inroşirea zonei genitale sau anale, durere la urinare şi în timpului raportului sexual. Prin raport sexual neprotejat.

Mi ci spinge il rilievo che, soprattutto ai nostri giorni, la ricerca della verità ultima appare spesso offuscata. Procedurile de lichidare se pot deschide în absența sau ca urmare a adoptării măsurilor de reorganizare și se pot termina cu un concordat sau alte măsuri analoage, inclusiv măsuri de reorganizare.

Mult mai mult decât documente.

Le procedure di liquidazione possono essere aperte in assenza o a seguito dell'adozione di provvedimenti di risanamento e possono essere concluse con un concordato o altro provvedimento analogotra cui un provvedimento di risanamento. Papilloma virus conseguenze per luomo evaluarea cuantumului necesar pentru a susține încrederea pieței se analizează dacă poziția de capital a instituției după rezoluție ar fi adecvată în comparație cu poziția de capital curentă a instituțiilor analoage.

La valutazione dell'importo necessario per conservare la fiducia del mercato considera se la posizione patrimoniale dell'ente risultante dalla risoluzione sarebbe adeguata rispetto alla situazione patrimoniale corrente degli enti analoghi.

Cu toate acestea, Comisia nu ar putea menține, în temeiul uneia dintre deciziile sale finale anterioare condiționale, o constrângere asupra unui sistem al unui stat membru, în timp ce celelalte state membre care ar implementa sisteme analoage nu ar face obiectul unei astfel de constrângeri.

Per contro, la Commissione non può mantenere, in virtù di una decisione finale condizionale adottata in precedenza, restrizioni su un regime di uno Stato membro, quando gli altri Stati membri che adottano regimi analoghi non siano soggetti alle stesse restrizioni.

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Ațiputeafiinteresat