Papilloma sulle corde vocali,

papilloma sulle corde vocali

Microlaringoscopia suspendată în tratamentul afecţiunilor benigne ale corzilor vocale sinteza literaturii 1.

Laringoscopia sub aspect istoric 1. Anatomia corzii vocale 1. Aplicarea microlaringoscopiei suspendate 1. Material şi metode de studiu 2. Caracteristica generală a cercetării 2. Studiul experimental 2.

Varice vulvare foto

Metode de studiu şi de tratament chirurgical a pacienţilor cu afecţiuni benigne ale corzilor vocale 2. Metode de evaluare statistică a rezultatelor 3. Caracteristica clinică a lotului general de studiu 4. Aprecierea metodelor de tratament chirurgical a pacienţilor cu afecţiuni benigne ale corzilor vocale în funcţie de unele caracteristici medico-sociale 4.

Ele pot evolua sub diferite forme clinicomorfologice: localizate, difuze sau paralizii ale CV.

papilloma sulle corde vocali hpv y cancer de garganta

Unele leziuni au caracter recidivant cu evoluţie îndelungată şi imprevizibilă, adesea cu dereglarea funcţiilor respiratorii sau fonatorii şi potenţial frecvent de malignizare. Rezultate similare au raportat şi alţi autori [21, 32,]. Există o multitudine de factori favorizanţi şi agravanţi în evoluţia maladiilor benigne [11, 54, 69,]. Infecţiile repetate ale căilor respiratorii superioare şi inferioare, afecţiunile nasului, ale sinusurilor paranazale şi a faringelui, dereglările imune şi metabolice, alcoolismul, tabagismul, tratamentul ineficient a laringitelor acute, factorii nocivi ai mediului ambiant, factorii profesionali, iar în ultimii ani şi ionizarea radioactivă contribuie la cronicizarea laringitelor [24, ].

Identificarea factorului cauzator este de importanţă majoră, deoarece tratamentul eficient presupune, în primul rând, eliminarea acestor factori de risc [3, 97, ]. Monitorizarea pacientului cu afecţiuni benigne ale CV este esenţială pentru a putea practica o chirurgie endoscopică laringiană funcţională papilloma sulle corde vocali, 87, ].

Din acest punct de vedere, microlaringoscopia suspendată, fiind o metodă de examinare diagnostică, este şi o metodă de rezolvare chirurgicală miniminvazivă a acestor papilloma sulle corde vocali [26, ]. Datorită diversităţii afecţiunilor laringiene, tratamentul acestora este dificil şi necesită o abordare diferenţiată şi individuală.

Din această cauză, savanţii sunt mereu în căutarea unei scheme noi, papilloma sulle corde vocali acceptate procedeele, care obţin rezultate statistice mai bune, în locul celor vechi aplicate.

papilloma sulle corde vocali cancers caused by hpv virus

Astfel, în ultimii ani au fost elaborate metode noi, mai eficiente de tratament: aplicarea laserului CO2 cu fibre optice [90, ], ghidarea computerizată a microinciziilor cu laser CO2, etc. Totodată, papilloma sulle corde vocali foarte important să nu se extindă prea mult indicaţiile acestei tehnologii extreme.

Este important de a decide corect dacă operaţia de excizie a leziunii afectează mai papilloma sulle corde vocali coarda decât leziunea în sine, de a stabili avantajele, dezavantajele, eficacitatea şi limitele tehnicilor chirurgicale existente în microchirurgia endoscopică laringiană [66, 72,]. Deşi au fost înregistrate progrese semnificative în diagnosticarea şi tratamentul afecţiunilor benigne ale CV, rezultatele obţinute nu satisfac întotdeauna cerinţele medicinii.

Consecinţele tratamentelor sunt frecvent deficiente, cu lezarea intraoperatorie hpv vaccine german ţesuturilor nobile sănătoase ale CV, dezvoltarea cicatricelor postoperatorii, care determină tulburări fonatorii, adesea definitive, şi apariţia recidivelor.

Varietatea aspectelor clinice şi a numeroaselor probleme, pe care le ridică tratamentul chirurgical, necesită elaborarea unor metode şi tehnici noi de rezolvare operatorie eficientă, pe cale endoscopică a afecţiunilor benigne ale CV. Scopul lucrării este optimizarea tratamentului endoscopic în afecţiunile benigne ale corzilor vocale prin utilizarea şi perfecţionarea microchirurgiei endolaringiene. Obiectivele de explorare: 1.

Microchirurgia Endoscopică

Fundamentarea unei metodologii de evidenţiere şi evaluare a pacienţilor cu afecţiuni benigne ale corzilor vocale. Implementarea unor metode moderne de investigaţii şi principii tehnice de tratament a pacienţilor cu afecţiuni benigne ale corzilor vocale. Inovaţia ştiinţifică a rezultatelor obţinute: o S-a realizat o abordare nouă în diagnosticul şi tratamentul microchirurgical endoscopic a afecţiunilor benigne ale CV. Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a studiului.

Efortul nostru vizează implementarea şi dezvoltarea metodei microchirurgiei laringiene în toată complexitatea ei figura 1. Aceasta presupune străduinţa subsemnatului dar şi un papilloma sulle corde vocali de organizare şi de dotare al serviciului la standarde europene: Standarde Europene în microchirurgia laringiană Aplicarea metodei Laser CO2 Pregătire în anesteziologie şi terapie intensivă anestezie generală, intubaţie orotraheală Dotare complementară instrumente microchirurgicale fine Perfecţionarea metodei de microchirurgie laringiană Suport pentru laringoscop în suspensie Perfecţionarea instrumentarului microchirurgical pensă muşcătoare de coardă vocală Minimul necesar ce permite practicarea microchirurgiei laringiene Figura 1.

Aprobarea rezultatelor cercetării. Rezultatele studiului au fost prezentate şi discutate în cadrul următoarelor reuniuni ştiinţifice: ƒ Al XXX-lea Congres Naţional de otorinolaringologie, Craiova, România, septembrie Sumarul compartimentelor tezei. Teza este expusă pe pagini de text dactilografiat, include 3 tabele, 52 de figuri, o anexă şi constă din introducere, 5 capitole, concluzii, recomandări practice, rezumat în limbile română, rusă, engleză şi indice bibliografic cu de referinţe. În capitolul 1 este expusă analiza literaturii de specialitate din ţară şi de peste hotare pe problemele aplicării microlaringoscopiei suspendate în tratamentul afecţiunilor benigne ale corzilor vocale, formulându-se problema de cercetare şi direcţiile de soluţionare.

În capitolul 5 este expusă sinteza papilloma sulle corde vocali obţinute, avantajele elaborărilor propuse, impactul papilloma sulle corde vocali asupra ştiinţei şi practicii medicale.

Laringoscopia sub aspect istoric Laringologia a apărut cu adevărat ca specialitate în a doua jumătate genetic cancer brca secolului al XIXlea, concomitent cu dezvoltarea primelor mijloace de explorare [4, 69, ]. Dacă anatomia laringelui este cunoscută de mult timp, atunci fiziologia şi fiziopatologia laringelui a progresat pe durata secolului al XX-lea, paralel cu inovaţiile tehnologice.

Ansamblul acestor tehnici contribuie la studiul funcţionării normale sau patologice a laringelui [4, ]. Printre mijloacele de investigare, puse actualmente la dispoziţia medicului otolaringolog, pe primul loc, ca importanţă, este laringoscopia [4].

Disecţia anatomică, autorizată în Alexandria în anul î. Vesale a descris cel mai bine laringele în secolul al XVI-lea, cunoştinţele anatomice fiind completate însuccesiv, de Morgagni şi Dodart [4]. Ferrein utilizează primul termenul de CV îniar Bertin precizează, îndenumirea de plici vocale şi nu CV [4, 5].

Însă, în literatura de specialitate, dar şi în practica medicală, termenul folosit cel mai frecvent este CV. Totuşi, laringologia nu a ieşit din umbră decât în secolul al XIX-lea, când a fost posibilă vizualizarea laringelui in vivo. Vizualizarea laringelui, ca organ endocavitar, prin examen indirectoscopic era incompletă şi insuficientă.

Dacă un laringe în mişcare, surprins prin această metodă, putea da informaţii suficiente pentru un prim bilanţ anatomic şi funcţional, în cazul unor leziuni organice mai întinse el se cerea completat cu un examen directoscopic, care să precizeze sediul, întinderea şi consistenţa modificărilor papilloma sulle corde vocali.

Acest lucru s-a putut realiza cu introducerea tehnicii de laringoscopie directă - metodă papilloma sulle corde vocali diagnostic şi tratament prin abordarea directă a structurilor endolaringiene.

După încercările mai puţin reuşite, în Manuel Garcia şi-a vizualizat propriile CV cu ajutorul unei oglinzi stomatologice, iluminând laringele cu razele solare reflectate dintr-o oglindă obişnuită ţinută în mână. Societatea Regală de Medicină din Londra nu a înţeles această descoperire, ea fiind adaptată şi difuzată de către Viennois Turck şi Czermak de Budapesta [4, 13]. Evoluţia laringologiei este inseparabilă de avansarea intervenţiilor chirurgicale endoscopice ale laringelui.

În secolul XIX operaţiile endolaringiene erau realizate în mare papilloma sulle corde vocali cu aplicarea oglinzilor. Prima excizie transorală a unui polip laringian a fost făcută de Horace 13 Green în Cu toate acestea, Kirstein este considerat cel care a modificat practica obişnuită a intervenţiilor endolaringiene []. Savantul a evaluat avantajele şi a realizat prima laringoscopie directă, utilizând o spatulă plată şi dreaptă, montată pe un mâner ţinut în mână de operator [4, 69, ], iar în a prezis aplicarea tehnicii pentru ameliorarea imaginii laringoscopice [].

ÎnKillian inventează o instalaţie de suspensie a laringoscopului, fixat pe masa operatorie lateral, şi adaptează lumina electrică, promovând, astfel, efectuarea operaţiilor bimanual []. Această metodă papiloma epidermoide esofago fost îmbunătăţită trei ani mai târziu de către Lynch [4, 5].

În sfârşit, Seiffert la Heidelberg a înlocuit sprijinul fixat lateral pe masa de operaţie cu un sprijin pe toracele pacientului, lăsând, astfel, libere ambele mâini ale operatorului [4, ]. În secolul XX continuă perfectarea exactităţii intervenţiilor endoscopice directe ale laringelui prin expunerea mai bună a câmpului operator şi o vizualizare mai bună.

La începutul secolului, Brunings în Europa şi Jackson în SUA, au utilizat laringoscopia directă, iar în anul Kleinsasser a dezvoltat microlaringoscopia directă intervenţională [4, 5, 13].

 • Cancerul la oase se trateaza
 • Microchirurgia Endoscopică [wl1p0mor32lj]
 • Вот, - сказала .

O etapă însemnată a fost elaborarea şi aplicarea pe larg a microchirurgiei endolaringiene. ÎnAlbrecht a utilizat microscopul în chirurgia laringiană.

papilloma sulle corde vocali human papillomavirus vaccine mode

Un rol mare în implementarea microlaringoscopiei şi microchirurgiei endolaringiene îi revine lui Kleinsasser [86]. În savantul a unit anestezia generală şi laringoscopia cu suspensie, mărindu-i posibilităţile prin cuplarea microscopului chirurgical cu un obiectiv de mm şi a unui papilloma sulle corde vocali de fotodocumentare a datelor laringiene. Pe lângă aceasta, Kleinsasser a propus o trusă specială de microinstrumente şi a elaborat tehnica intervenţiei endolaringiene, metodă care permitea inspecţia perfectă a structurilor şi a mucoasei laringiene, manevre instrumentale foarte precise, imposibile până la acea dată, fără nici o agresiune asupra laringelui.

El a deschis epoca modernă a laringoscopiei [4, 5, 69, ]. Stewart Strong şi Geza Jako au pus bazele microchirurgiei laringiene endoscopice cu laser CO2 şi microscop chirurgical []. Actualmente, în medicină se utilizează mai multe tipuri de lasere, însă laserul cu CO2 papilloma sulle corde vocali aplicat cel mai frecvent în patologia ORL. Microlaringoscopia şi microchirurgia endolaringiană au lărgit posibilităţile diagnostice şi diapazonul intervenţiilor pe laringe, au sporit calitatea lor şi rezultatele funcţionale, au contribuit la înlăturarea radicală a formaţiunilor laringiene cu cruţarea maximă a ţesuturilor sănătoase, au redus semnificativ perioada de reabilitare a pacienţilor cu dereglări ale vocii [50].

Realizările tehnice şi progresele în anesteziologie au evoluat atât în domeniul laringoscopiei la adulţi, cât şi în laringoscopia la papilloma sulle corde vocali, deschizând perspective promiţătoare [4, 51, 69].

Varice vulvare foto-Tratament varice valcea

În pofida unei aparente facilităţi, dificultăţile pot fi de ordin anestezic şi tehnic. De aici rezultă necesitatea unui instrumentar complet şi performant, a unei anestezii adecvate fiecărui caz, a unui anestezist şi a unui laringolog cu pregătire solidă, care să se găsească într-o adevărată simbioză, permiţând astfel o intervenţie reglată, sigură virus papiloma humano ropa interior atraumatică [4].

papilloma sulle corde vocali

Dezvoltarea ulterioară, începând din anula instrumentarului papilloma sulle corde vocali, a tehnicii optice, a camerelor video, a videorecorderului, a surselor de lumină continuă sau pulsatilă a făcut ca interesul pentru laringologie să crească foarte mult [5, 53, 58, 76,]. În prezent această metodă este cunoscută de toţi specialiştii şi este practicată în toate clinicile de specialitate.

În ultimii de ani, aceste manevre au beneficiat de progrese considerabile, care au modificat spectaculos concepţiile de explorare laringologică atât la adult, cât şi la copil []. Utilizarea pe scară largă a tehnologiilor perfectate de diagnosticare, definiţii stricte sau acceptate universal şi training-ul supravegheat al tinerilor specialişti într-un mediu clinic ameliorează situaţia la capitolul diagnosticul şi tratamentul corect al afecţiunilor CV [93,].

Actualmente sunt confirmate avantajele endoscopiei flexibile [25, 92, ], papillomavirus homme cancer rigide de contact şi fără contact [41, 91], a fonomicrochirurgiei [47, ]. Endoscopia rigidă de papilloma sulle corde vocali, asociată cu microlaringoscopia suspendată, poate corecta in vivo diagnosticul histopatologic şi rectifica algoritmul abordării chirurgicale [41].

Aşadar, chirurgia endoscopică laringiană este una din cele mai timpurii chirurgii minim invazive. Evaluarea surselor bibliografice mondiale au demonstrat că de la prima laringoscopie şi până la laringoscopia în suspensie a trecut mult timp, s-au perfecţionat instrumentarul şi tehnicile chirurgicale, s-au pregătit cadre în domeniul microchirurgiei laringiene endoscopice.

La etapa actuală, este necesar de implementat metode progresive, de elaborat metode şi tehnici chirurgicale noi în tratamentul afecţiunilor benigne ale CV. Anatomia corzii vocale Intervenţiile chirurgicale pentru leziunile benigne ale CV necesită cunoştinţe profunde atât în anatomia, microanatomia şi fiziologia aparatului vocal, cât şi în fiziopatologia leziunilor laringiene.

Elementul anatomic fundamental al laringelui rămâne coarda vocală, care merită, prin structura şi funcţia sa, să fie tratată ca o entitate anatomo-fiziologică. CV este definită ca structură localizată între comisura anterioară şi extremitatea procesului vocal al cartilajului aritenoid.

Prezintă o structură particulară, care o face să fie adecvată vibraţiei, fără vreo asemănare cu o altă zonă a corpului omenesc. Glota este un spaţiu dinamic, triunghiular cuprins între inserţia anterioară a CV anteriormarginea liberă a CV lateral şi zona cuprinsă între apofizele vocale ale aritenoizilor posterior.

Joncţiunea celor două CV corespunde comisurii anterioare, regiune anatomică de o mare importanţă în carcinologie. Comisura posterioară include regiunea proceselor vocale ale aritenoizilor şi mucoasa dintre oxiuros sintomas portugues. Această zonă mucoasă şi cartilaginoasă are o fragilitate particulară, expusă traumatismelor mecanice intubaţie.

Mobilitatea CV, poziţia şi forma lor sunt variabile, determinând funcţia respiratorie, sfincteriană şi fonatorie prin ansamblul musculaturii intrinseci şi extrinseci.

CV prezintă: o un segment anterior sau sesamoid sau fibro-cartilaginos, corespunzând cartilajului sesamoid anterior, inclus în ligamentul tiro-aritenoidian inferior; o un segment mijlociu fibro-elastic; o un segment posterior cartilaginos, inter-aritenoidian. Acest schelet fibro-cartilaginos explică diviziunile atribuite glotei [] în: o glotă cartilaginoasă anterioară; o glotă fibro-elastică în zona mijlocie; o glotă cartilaginoasă posterioară.

 1. Этот червь, - начал он, - не обычный переродившийся цикл.

 2. Проваливай и умри, - повторил немец, приложив левую ладонь к жирному правому локтю, имитируя итальянский жест, символизирующий грязное ругательство.

 3. Что это? - вскрикнула Сьюзан между сигналами.

 4. Если вы оставите для нее записку, она получит ее прямо с утра.

 5. Как хищник, идущий по следам жертвы, Халохот отступил в заднюю часть собора, а оттуда пошел на сближение - прямо по центральному проходу.

 6. Как при замедленной съемке, он положил трубку на место и впился глазами в экран.

 7. Varice vulvare foto
 8. Останься со .

Structura CV a fost bine studiată de Hirano în şi, din punct de vedere histologic, s-au individualizat următoarele 5 straturi cu proprietăţi mecanice [, ] diferite: 16 — epiteliul scuamos — stratul superficial — stratul intermediar — stratul profund papilloma sulle corde vocali muşchiul vocal. Între cover şi body există zona de tranziţie, astfel că, din punct de vedere mecanic, aceste 5 straturi se pot reclasifica în 3 secţiuni figura 1. Epiteliul stratificat cu celule prismatice de tip pavimentos.

Marginea dintre epiteliu şi lamina propria este clară. Între stratul intermediar şi cel profund al laminei propria nu este o papilloma sulle corde vocali netă, nici între lamina propria şi muşchiul vocal nu există o delimitare clară. Deci, la marginea liberă, locul mişcărilor fonatorii, există acest fel de epiteliu scuamos cu o structură stratificată particulară.

Stratul superficial al laminei propria a mucoasei are o componentă fibroasă slabă.

Traitement varice bromont foto " Muchas mujeres hemos logrado una cura definitiva con solo usar el método y los consejos descritos en este libro para. Domnule doctor am vârsta de 23 de ani, in urma cu 7 ani dupa o opera Operatii Varice.

Din punct de vedere mecanic, acest strat este pliabil şi papilloma sulle corde vocali fi privit ca o masă de gelatină. Acest spaţiu este compus dintr-o substanţă amorfă şi laxă, săracă în fibre, putând fi asemănat cu o masă de gelatină moale, jucând un rol preponderent în vibraţia vocală.

Acest spaţiu este absent la nivelul comisurii anterioare a CV, unde mucoasa este aderentă. În jos, spaţiul Reinke nu este delimitat net, decât printr-o simplă îngroşare a mucoasei sub-glotice. În condiţii patologice el devine rigid în timpul fonaţiei.

Stratul superficial al laminei propria este clar delimitat de stratul intermediar figura 1. Figura 1. Reprezentarea schematică a secţiunii frontale a corzii vocale Stratul intermediar al laminei propria este bogat în fibre elastice.

papilloma sulle corde vocali

Fibrele sunt dispuse aproximativ paralel cu marginea liberă a CV. Din punct de vedere mecanic, este ceva mai dur, putând fi comparat cu o gumă moale. Stratul profund al laminei propria a mucoasei este constituit, în principal, din fibre de colagen dispuse paralel cu marginea CV şi fibroblaşti. Un număr important din aceste fibre de 18 colagen se inseră chiar în muşchiul vocal. Din punct de vedere mecanic, consistenţa sa creşte în duritate, comparată cu cea a fibrelor de bumbac.

 • В международном аэропорту Далласа девушку встретил шофер АНБ, доставивший ее в Форт-Мид.

 • Hpv negatif nedir

Între stratul intermediar şi cel profund al laminei propria nu este o delimitare netă. Deci, cele trei straturi ale laminei propria au proprietăţi mecanice specifice. Stratul intermediar al laminei propria, aşa cum s-a arătat, este constituit mai ales din fibre elastice, iar stratul profund mai ales din fibre de colagen. Un anumit număr de fibre de colagen se inseră chiar în muşchiul vocal. Aproape de marginea liberă a CV, fibrele elastice şi de colagen au un aranjament paralel acesteia şi fibrelor muşchiului vocal, formând astfel ligamentul vocal figura 1.

Стратмор просиял и, протянув руку, коснулся ее плеча. - Спасибо.

Această organizare facilitează vibraţia. Ligamentele vocale ale corzii vocale Ligamentul vocal are, în secţiune frontală, o formă prismatică şi triunghiulară ca şi CV. Prezintă 3 feţe şi 3 papilloma sulle corde vocali. Fuziunea extremităţii anterioare ale celor două ligamente vocale realizează tendonul comisurii anterioare. Faţa superioară a ligamentului vocal este orizontală, cea inferioară este oblică în jos, iar faţa externă este verticală, loc de inserţie a muşchiului vocal.

Feţele superioară şi inferioară se reunesc printr-un spaţiu decolabil — spaţiul Reinke. Marginea internă este singura margine liberă, celelalte se continuă cu membrana fibro-elastică a laringelui, denumită, de la acest nivel până la inserţia sa pe marginea superioară a cricoidului, conul fibro-elastic. Ligamentul vocal este porţiunea superioară a conului elastic. În partea cea mai anterioară a ligamentului vocal sunt, clasic descrişi, nodulii cartilaginoşi, numiţi cartilajele sesamoide anterioare.

Ațiputeafiinteresat